Meny Lukk

Innkalling til årsmøte – 19. februar 2024

Årsmøtet til Drammen fotoklubb blir avhold 19. februar 2024 kl. 18.30.
Sted: Akademiet Ypsilon

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkallelsen
 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer for underskrift på referat
 4. Valg av tellekorps
 5. Årsberetning 2023
 6. Årsregnskap 2023
 7. Innkomne forslag (Forslag stiles til klubben per epost til leder@drammenfotoklubb.no & sekretar@drammenfotoklubb.no, innen 2. februar 2024).
 8. Fastsettelse av kontingent for 2025
 9. Budsjett 2024
 10. Valg
 11. Avslutning

Klubbens vedtekter finner du her: Vedtekter

Endelig saksliste med presentasjon av innkomne forslag legges ut på vår hjemmeside innen 12. februar 2024.

Vel møtt folkens

Styret