Personvernerklæring

Innledning
En personopplysning er en opplysning eller vurdering knyttet til enkeltperson.

Kommentarer på nettsidene:
Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer.En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din. 

Informasjonskapsler:
Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.Om du besøker vår innloggingsside, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din aksepterer informasjonskapsler. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din.Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for &lauot;Husk meg»t;, vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.Hvis du redigerer eller publiserer en artikkel, vil ytterligere en informasjonskapsel bli lagret i nettleseren din. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger, men bare ID-en til artikkelen du nettopp redigerte. Den utløper etter én dag.

Hvem vi deler dine opplysninger med:
Om du ber at passordet tilbakestilles, vil din IP-adresse tas med i e-posten om tilbakestilling av passord.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg:
Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg:
Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Hvor vi sender opplysninger om deg?
Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste mot søppelkommentarer.

Spesielt for medlemmer i DFK:
Drammen fotoklubb behandler kun begrensede mengder personopplysninger. Hovedsakelig i form av medlemsregisteret (vi benytter Styreweb som medlemsregister) og brukerpålogging på Drammen fotoklubbs hjemmesider *). Opplysningene blir også registrert i medlemsregisteret til Norsk Selskap For Fotografi – som du også blir medlem av som medlem i Drammen fotoklubb. Ingen av disse registrene inneholder såkalte sensitive personopplysninger (Styreweb og NSFF er også pålagt å følge GDPR på hvert punkt), og det er ønskelig å unngå å lagre sensitive personopplysninger i klubbens arkiver og registre.
Det er personopplysningsloven (lov av 14. april 2000 med forskrift) som regulerer området. Ny personvernforordning vedtatt i EU mai 2016 gir også føringer på hvordan vi må innrette arbeidet når vi håndterer personopplysninger.
De viktigste endringene i personvernforordningen (GDPR) er at du har rett til å be om å få innsyn i, korrigere eller slette personopplysningene dine. Du har også rett til å protestere mot og begrense behandlingen av personopplysningene dine.
Forutsatt at behandlingen av personopplysningene dine er basert på samtykke, har du videre rett til når som helst å trekke tilbake samtykket. Tilbaketrekkingen vil ikke ha betydning for lovligheten ved behandlingen som er utført før du trekker tilbake samtykket.
Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine til bruk i direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring. Du har i tillegg også rett til å motta en kopi av personopplysningene som du selv har oppgitt i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format.
Drammen fotoklubb ønsker å følge personvernprinsippene om å ikke samle inn mer data enn vi har behov for, at den som er registrert skal få informasjon om de behandlingene vi foretar, og at det skal være forholdsmessighet mellom de behovene vi avdekker og de tiltak vi setter inn når vi skal behandle personopplysninger. I mobilappen Gnist vil du finne opplysningene som er registrert i Styreweb. Der kan du også endre dine opplysninger.Formålet med personopplysninger i Drammen fotoklubbListe over aktive og tidligere medlemmer i Drammen fotoklubb
Sikre at kun aktive medlemmer kan logge seg inn på passord-sikrede sider på våre hjemmesider
Arkiv over alle konkurranseresultater og annen klubb-relatert informasjon i Drammen fotoklubb. Både for historiske og praktiske formål i klubben.Informasjon til medlemmene (via maillister i Styreweb).
Målsettinger
* Arbeidet med personvern skal inngå som en naturlig del av Drammen fotoklubbs oppgaver og rutiner der personopplysninger behandles.
* Følgende mål for personvern gjelder: Drammen fotoklubb behandler personopplysninger i tråd med lovverket.
* Våre medlemmer og representanter har en bevissthet rundt behandling av personopplysninger.Ved behandling av personopplysninger er informasjonssikkerheten ivaretatt.
Retningslinjer
Følgende lagres av data om medlemmer i Drammen FK: 
* Medlemsnummer i NSFF og Drammen FK
* Fullt navn.
* Fødselsdata uten personnummer (for å bekrefte alder).
* Postnummer og -sted.
* KjønnE-post.Telefonnummer (frivillig).
* Verv i Drammen fotoklubb
* Når innmeldt i Drammen fotoklubb og Norsk Selskap For Fotografi.
* Type medlemskapBetalinger (dato og pris) av medlemskontingent
* Eventuelle merknader (typisk er æresmedlem, utmerkelser o.l.)
* De som har tilgang til data om medlemmene i Drammen fotoklubb er styret til enhver tid og administrator i Styreweb.

*) Klubbens hjemmeside (drammenfotoklubb.no) lagrer ikke andre opplysninger enn navn, epost og passord til hjemmesiden.