Meny Lukk

Årsmøtet 2022

Årsmøtet til Drammen fotoklubb blir avhold 14. februar 2022 kl. 18.30.

Det blir antageligvis holdt som nettmøte på Zoom, men hvis muligheten åpner for det så tar vi det på Akademiet Ypsilon.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Åpning
3. Valg av ordstyrer og referent
4 .Valg av tellekorps
5. Valg av 2 medlemmer for underskrift på referat
6. Årsberetning 2021
7. Årsregnskap 2021
8. Innkomne forslag
9. Budsjett 2022
10. Valg

  • Leder : David Been -valgt til 2023
  • Nestleder: Christian Haugan – på valg
  • Sekretær: Siri Stedje – valgt til 2023
  • Kasserer: Øivind Alvær – på valg
  • Styremedlem. Kai Brun – på valg
  • Styremedlem: Jan Erik Bamrud – valgt til 2023
  • Revisor: Freddy Hafskjold – på valg (årlig))
  • Valgkomite (Thorstein Kleivdal og Freddy Hafskjold – begge på valg (årlig))
  • Øvrige tillitsvalgte utnevnes av styret

11. Avslutning

Link til årsmøtepapirer blir sendt ut i forkant av møtet.
Forslag til årsmøtet skal være styret i hende (e-post til styret@drammenfotoklubb.no) senest 31. januar 2022.

Klubbens vedtekter finner du her: https://app.box.com/s/yse5rgwnyj28sg9tgsw0kyz2083phs91
Fullmaktskjema ligger vedlagt

Med vennlig hilsen

David Been

Klubbleder

Fullmakt årsmøte