Meny Lukk

Bli medlem

Bli medlem i fotoklubben!

Alle betalende medlemmer blir innmeldt til NSFF (inkludert i kontingentprisen). Medlemmer som melder seg inn etter 1. august betaler halv årskontingent til klubben (DFK) og full kontingent til NSFF. Medlemmer som melder seg inn etter 1. november betaler kontingent for året etter, men blir ikke meldt inn i NSFF før 01.01. – om de ikke selv ønsker å betale kontingent inneværende år (kan ikke levere til Årboka uten å ha betalt kontingent). Årskontingenten til NSFF er pr. 2021 kr. 175,00. NB! Dersom du er medlem i en annen klubb tilsluttet NSFF, må du – etter å ha sendt inn skjemaet under – sende en e-post til kasserer@drammenfotoklubb.no med beskjed om hvilken klubb. I skjemaet under velger du “medlem i annen klubb” dersom den andre klubben skal være din hovedklubb (og kreve kontingent til NSFF).
Se også medlemsfordelene.

.